20130219

ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 07

17:28 απογεύματα σαν κι αυτό, είκοσι χρόνια πριν.