20130311

ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 12

00:57 Στις πίσω σελίδες του τετραδίου σημειώνω αυτό. Σ' έναν τηλεφωνικό θάλαμο ενός μακρινού ξενοδοχείου συμβαίνει κάτι που το βλέπω μόνο εγώ. Τώρα είναι απόγευμα και κανονικά θα το ξεχάσω μέχρι το βράδυ. Γιατί είμαστε νέοι, πολύ νέοι και έχουμε κενά σώματα. Αλλά εγώ το θυμάμαι. Στα περιθώρια των τετραδίων είναι που έχω ταχυπαλμία γιατί περιμένω το διάλειμμα να σε ξαναδώ και να πάμε στα σκαλιά πίσω απ' το τετράγωνο.