20130518

ΚΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 22

Σ.Α.Ψ.Η., μαύρο στυλό, 1994