20130820

λίστα 01

απ' τις μέρες της Άπνοιας
- DEMENTIA (1955) του John Parker
- THE HONEYMOON KILLERS (1969) του Leonard Castle
- A MAN ESCAPED (1956) του Robert Bresson
- FAIL-SAFE (1964) του Sidney Lumet
- THE MANCHURIAN CANDIDATE (1962) του John Frankenheimer