20191214


Μάλλον κατέληξα στη σειρά των κοματιών.
Είμαι πιο ήρεμος, κάτι φαίνεται στον ορίζοντα.