Εγγραφή στην Κτιριακή Λίστα (ενημέρωση για νέες κυκλοφορίες κι επικείμενα live)
με mail στο buildingsatnight@gmail.com γράφοντας "λίστα".